Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-18 10:26:57 Zamówienia poniżej 30 000 EURO / Zakup fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno-bocznej o szerokości roboczej 180 cm wraz z dostawą do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy Paweł Kaźmierczak Edycja artykułu
2019-02-15 10:12:51 Otwarte konkursy ofert / Wydłużenie terminu składania ofert do dnia 4 marca 2019 w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w 2019 roku. Tomasz Opałka Publikacja artykułu
2019-02-15 09:59:48 Oferty- tryb uproszczony / Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wybór Społecznika Roku 2019 Tomasz Opałka Publikacja artykułu
2019-02-14 07:24:20 Zamówienia poniżej 30 000 EURO / Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zaprasza do składania ofert na zadanie: „zakup fabrycznie nowej przyczepy rolniczej o ładowności 6000kg wraz z dostawą do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy” na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku . Paweł Kaźmierczak Edycja artykułu
2019-02-14 07:23:50 Zamówienia poniżej 30 000 EURO / Zapytanie ofertowe Nazwa zadania: Opracowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Korzeńsko - Laskowa" na potrzeby aplikacji o środki i realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD): Oś priorytetowa 5 Transport . Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa. Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – Konkursy horyzontalne. Paweł Kaźmierczak Edycja artykułu
2019-02-14 07:23:34 Zamówienia poniżej 30 000 EURO / Zapytanie ofertowe Nazwa zadania: Opracowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Korzeńsko - Laskowa" na potrzeby aplikacji o środki i realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD): Oś priorytetowa 5 Transport . Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa. Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – Konkursy horyzontalne. Paweł Kaźmierczak Edycja artykułu
2019-02-14 07:23:10 Zamówienia poniżej 30 000 EURO / Informacja o złożonych ofertach na zadanie pn.:" Wykonanie okresowych kontroli szczegółowych wraz z założeniem ewidencji i wyznaczeniem klasy obciążeń MLC dla 62 obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie powiatu trzebnickiego." Paweł Kaźmierczak Edycja artykułu
2019-02-14 07:22:48 Zamówienia poniżej 30 000 EURO / ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: Przetarg na sprzedaż drzew na pniu z pasa dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego, droga powiatowa: nr 1326D Łapczyce, nr 1319D Czarny Las, nr 1350 D Kościna Wielka, nr 1330D Kuraszków Paweł Kaźmierczak Edycja artykułu
2019-02-14 07:22:30 Zamówienia poniżej 30 000 EURO / Informacja o złożonych ofertach na zadanie pn.:" Wykonanie okresowych kontroli szczegółowych wraz z założeniem ewidencji i wyznaczeniem klasy obciążeń MLC dla 62 obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie powiatu trzebnickiego." Paweł Kaźmierczak Edycja artykułu
2019-02-14 07:20:09 Zamówienia poniżej 30 000 EURO / Zakup fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno-bocznej o szerokości roboczej 180 cm wraz z dostawą do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy Paweł Kaźmierczak Edycja artykułu