Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie nr IiPF.272.16.2018 - Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

2018-12-21 11:38:57
Postępowanie nr IiPF.272.15.2018 -Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego oddziału Ratunkowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy wraz z jego montażem i przeszkoleniem personelu.

2018-12-07 12:50:27
Postępowanie nr IiPF.272.14.2018 - Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

2018-11-26 09:08:55
Postępowanie nr. IiPF.272.13.2018 - Dostawa i montaż instalacji wentylacyjnej w gabinetach chemicznych budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17

2018-10-16 09:16:44
Postępowanie nr IiPF.272.38.2017 - Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia dwóch badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenia na ich podstawie dwóch sprawozdań z badań dla szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za lata obrotowe 2017 i 2018.

2017-12-18 15:21:24
Postępowanie nr IiPF.272.37.2017 - Remont budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 – etap I i II

2017-12-15 14:30:33
Zapytanie ofertowe nr IiPF.272.36.2017 - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Adaptacja i wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w tym specjalnych w PZSPSW w Trzebnicy i PZS Oborniki Śląskie - Modernizacja dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich, ul. Parkowa 8 – etap I

2017-11-23 12:15:15
Zapytanie ofertowe IiPF.272.30.2017 - Odgrzybianie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy

2017-11-17 12:47:44
Zagospodarowanie terenu wokół PUP – zadanie 2 - przebudowa ogrodzenia frontowego - Postępowanie nr IiPF.272.31.2017

2017-11-08 12:12:16
Zapytanie ofertowe nr OKPiK.272.2.2017 „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego PB 95 do samochodu służbowego Powiatu Trzebnickiego ”

2017-10-31 12:56:30