Nieodpłatna Pomoc Prawna 

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez adwokatów i radców prawnych

1. Gmina Oborniki Śląskie - Biuro Pełnomocnika ds. uzależnień, ul. Parkowa 9, 55-120 Oborniki Śląskie

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 8.00 - 12.00

Wtorek - 8.00 - 12.00

Środa - 8.00 - 12.00

Czwartek - 8.00 - 12.00

Piątek - 8.00 - 12.00

2. Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 8.00 - 12.00

Wtorek - 8.00 - 12.00

Środa - 8.00 - 12.00

Czwartek - 8.00 - 12.00

Piątek - 8.00 - 12.00

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizację pozarządową

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pęgowie, ul. Poprzeczna 18, 55-120 Oborniki Śląskie

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 10.00 - 14.00

Wtorek - 14.00 - 16.00

Sobota - 10.00 - 14.00

2. Biblioteka Miejska w Żmigrodzie, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 17.00 - 21.00

Środa - 18.00 - 20.00

Piątek - 17.00 - 21.00

 

Uprawnieni do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26. roku życia,

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),

 • osoby, które ukończyły 65. lat,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • kombatanci,

 • weterani,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Zakres bezpłatnej pomocy prawnej:

 • prawo pracy,

 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawo cywilnego,

 • sprawy karne,

 • sprawy administracyjne,

 • ubezpieczenie społeczne,

 • spraw rodzinnych,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 3756
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Osoba wprowadzająca informację : Adrian Kapelańczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Pietrzak
Czas wytworzenia: 2016-01-21 11:02:03
Czas publikacji: 2016-01-21 15:51:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak