Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie administracyjnego wszczęte z urzędu w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków - dot. działka w obrębie Osiek, gmina Żmigród- ZAWIADOMIENIE , DECYZJA

2017-09-18 16:57:07
Zadania Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

2017-01-03 14:31:24
Informacja Starosty Trzebnickiego nr GP.660.4.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczącej obrębów ewidencyjnych: Kuraszków, Osolin, Rościsławice, Siemianice, Wielka Lipa-Osola, Wilczyn, Pietrowice Małe, Skokowa, Strupina, Świerzów, Będkowo, Kobylice, Księginice, Nowy Dwór, Raszów, Świątniki, Budczyce, Czeszów, Kałowice, Tarnowiec, Zawonia, Barkowo, Borzęcin, Korzeńsko, Żmigródek.

2015-12-11 15:25:44
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji

2015-09-24 21:55:56
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic w: Barkowie, Borzęcinie, Korzeńsku i Żmigródku

2015-08-25 16:04:19
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic w obrębach: Budczyce, Czeszów, Kałowice, Tarnowiec, Zawonia

2015-08-25 16:01:48
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic w obrębach: Kuraszków, Osolin, Rościsławice, Siemianice, Wielka Lipa-Osola, Wilczyn

2015-08-25 16:00:03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic w obrębach: Będkowo, Kobylice, Księginice, Nowy Dwór, Świątniki, Raszów

2015-08-25 15:56:03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic w obrębach: Pietrowice Małe, Skokowa, Strupina i Świerzów

2015-08-25 15:44:55
Zadania wydziału

2015-06-12 11:43:24