Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 
Elektroniczne Skrzynki Podawcze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy


Starostwo Powiatowe w Trzebnicy udostępnia dwie skrzynki podawcze, umożliwiające przekazywanie dokumentów elektronicznych do urzędu.
Przekazanie dokumentów możliwe jest za pośrednictwem portalu Platformy Elektronicznych Usług Publicznych w Powiecie Trzebnickim (SIDAS DOCSIGN), oraz elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).


 

 

 

   platforma   
Dostęp do Platformy Elektronicznych Usług Publicznych w Powiecie Trzebnickim można uzyskać wchodząc na stronę główną Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, po kliknięciu w Serwis eAdministracji lub pod linkiem www.docsign-sptrzebnica.madkom.pl  
(Aby utworzyć nowe konto na platformie proszę po wejściu na stronę kliknąć w zakładkę "Rejestracja" widoczną w górnej częsci strony)


 Pojazd / Kierowca Elektroniczna skrzynka podawcza Systemów Pojazd i kierowca www.esp.pwpw.pl
Tu można składać wnioski elektroniczne przy użyciu profilu zaufanego ePUAP


mainLogo[1].gif
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Aby można było złożyć wniosek do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP - konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne www.epuap.gov.pl

                                                         
                                              www.esp.pwpw.pl - Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (platforma DocSign lub ePUAP)
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30, w środę w godzinach od 7:30 do 16:00, w piątek w godzinach od 7:30 do 15:00 do Biura Podawczego mieszczącego się przy ul. Ks.Dz. W. Bochenka 6 oraz przy ul. Leśna 1, na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

Liczba odwiedzin : 4594
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Osoba wprowadzająca informację : Adrian Kapelańczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Ronald Osych
Czas wytworzenia: 2008-06-03 10:53:54
Czas publikacji: 2016-01-15 11:18:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak