Wersja archiwalna

Nieodpłatna Pomoc Prawna 

 

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

prowadzona na terenie Powiatu Trzebnickiego w roku 2019

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez adwokatów i radców prawnych

1. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Leśna 1, 55-100 Trzebnica

Godziny przyjęć:

Poniedziałek -          8.00 - 12.00

Wtorek -                     8.00 - 12.00

Środa -                      8.00 - 12.00

Czwartek -                8.00 - 12.00

Piątek -                      8.00 - 12.00

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizację pozarządową

1. Gmina Oborniki Śląskie - ul. Parkowa , 55-120 Oborniki Śląskie

Godziny przyjęć:

Poniedziałek -          14.00 - 19.00

Piątek -                      14.00 - 19.00

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Pęgowie, ul. Poprzeczna 18, 55-120 Pęgów Śląskie

Godziny przyjęć:

Wtorek -                     14.00 - 16.00

Czwartek -                16.00 - 18.00

Sobota -                    10.00 - 14.00

 

3. Biblioteka Miejska w Żmigrodzie, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek -            8.00 - 12.00

Wtorek -                     12.00 - 14.00

Czwartek -                  8.00 - 12.00

 

4. Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor, ul. Żmigrodzka 39, 55-110 Prusice

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek -          12.00 - 16.00

Wtorek -                     14.00 - 16.00

Czwartek -                12.00 - 16.00

 

 Uprawnieni do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 Zakres bezpłatnej pomocy prawnej:

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilnego,
 • sprawy karne,
 • sprawy administracyjne,
 • ubezpieczenie społeczne,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 3995
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Osoba wprowadzająca informację : Adrian Kapelańczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Derela Grzegorz
Czas wytworzenia: 2016-01-21 11:02:03
Czas publikacji: 2019-01-02 07:38:51
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-11