Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie na parkingu strzeżonym lub odstąpienie od usunięcia 

 
 

Podmioty wyznaczone przez Starostę Trzebnickiego  do usuwania  oraz przechowywania (prowadzenia   parkingu strzeżonego) pojazdów:

1.    MAR-TEK Mateusz Krasinkiewicz  z/s Brzeźno Małe 5 55-110 Prusice, tel. 500 035 551.


2.    PUH JAREX Jarosław Frąckowiak z/s ul. Trzebnicka 13-15 55-100 Cerekwica,  tel. 667 997 997.


3.    CAŁODOBOWA POMOC DROGOWA PARKING CAŁODOBOWY STRZEŻONY Piotr Kotara z/s ul. Ogrodowa 28 55-110 Prusice, tel. 606 327 738.


4.    AUTO SERWIS Bogusław Czajkowski z/s ul. Poznańska 166 55-140 Żmigród,  tel. 602 558 895.

 


 

W celu odebrania pojazdu z usunięctego z drogi i umieszczonego na parkingu strzeżonym na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, właściciel tego pojazdu lub inna osoba uprawniona do odbioru pojazdu zobowiązana jest:

  1. uiścić opłatę z tytułu usunięcia oraz przechowywania pojazdu na parkingu, której wysokość ustala podmiot prowadzący parking, na podstawie stawek ustalonych w uchwale nr LV/325/2018 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Leśna 1, która jest czynna w godzinach pracy Wydziału Komunikacji, dokonać wpłaty w dowolnym puncie kasowym lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa prowadzony w Banku Spółdzielczym nr konto  66 9591 0004 2001 0000 4196 0020, wskazując w tytule wpłaty/przelewu Opłata komunikacyjna za usunięcie i parkowanie pojazdu marki ..... o nr rej. ...... 
  2. zwrócić się, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w pkt 1, do podmiotu uprawnionego do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu (Policja, Straż Miejska, inne) w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu - jeśli było ono wymagane.

 

W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel lub użytkownik pojazdu zobowiązany jest,  pokryć powstałe koszty, zgodnie z § 2 w /w uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego.

 

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów w roku 2019:  

 

rodzaj pojazdu

opłata za usunięcie

opłata za przechowywanie

za każdą rozpoczętą dobę

rower lub motorower

  100 zł

10 zł

motocykl

  200 zł

10 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

  450 zł

25 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

  550 zł

45 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

  800 zł

50 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1 200 zł

100 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1 500 zł

150 zł

 

W przypadku nie odebrania pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta Trzebnicki wystąpi z wnioskiem do właściwego miejscowo sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

 

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania w sprawie jego przepadku oraz likwidacji ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Należności te, wraz z odsetkami, podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów - stawki na rok 2019 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje :

Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

 ul. Leśna 1

Nr Tel. 71 387 95 25

 

 

 

 

 

Załączniki

Uchwala_nr_VII632011.pdf

Data: 2015-12-30 08:28:47 Rozmiar: 95.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_nr_XVII1422012.pdf

Data: 2015-12-30 08:28:47 Rozmiar: 153.67k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_nr_XXVII_210_2013.pdf

Data: 2015-12-30 08:28:47 Rozmiar: 172.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwala nr XIX 77 2015 z dnia 22 pazdziernika 2015 r.pdf

Data: 2015-12-30 08:28:47 Rozmiar: 207.53k Format: .pdf Pobierz

UCHWALA NR XXXIII1712016 RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO.pdf

Data: 2017-01-13 13:23:16 Rozmiar: 222.32k Format: .pdf Pobierz

2018.pdf

Data: 2018-01-04 08:36:32 Rozmiar: 231.2k Format: .pdf Pobierz

2019.pdf

Data: 2018-12-11 10:37:55 Rozmiar: 210.71k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 2691
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Wróbel
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Zalewski
Czas wytworzenia: 2011-12-19 12:55:00
Czas publikacji: 2018-12-29 10:08:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak