Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-02-24 14:45:11 Praca w starostwie - ogłoszenia o naborze / INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - samodzielny referent w Wydziale Finansowym Ewelina Pawłowska Edycja artykułu
2017-02-24 14:38:28 Zamówienia powyżej 30 000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO Natalia Jakubiak Edycja artykułu
2017-02-24 14:34:03 Praca w starostwie - ogłoszenia o naborze / INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - samodzielny referent w Wydziale Finansowym Ewelina Pawłowska Publikacja artykułu
2017-02-23 16:44:29 Otwarte konkursy ofert / Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku Ewelina Pawłowska Edycja artykułu
2017-02-23 14:46:03 Informacje, wzory dokumentów / Wzór sprawozdania do wypełnienia - dot. zadań za 2016 rok Ewelina Pawłowska Publikacja artykułu
2017-02-23 14:43:57 Informacje, wzory dokumentów / Wypełniony wzór sprawozdania - dot. realizacji zadań w 2016 roku Ewelina Pawłowska Publikacja artykułu
2017-02-23 14:41:38 Wydział Organizacyjny / Informacje dotyczące Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Trzebnickim Ewelina Pawłowska Edycja artykułu
2017-02-22 12:47:28 Zamówienie do 30 000 EURO / Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo – Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” oraz „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” - IiPF.272.4.2017 Natalia Jakubiak Edycja artykułu
2017-02-21 14:06:42 Zamówienia powyżej 30 000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO Natalia Jakubiak Edycja artykułu
2017-02-21 12:57:20 Obwieszczenia, zawiadomienia i oświadczenia / Decyzja zmieniająca pozwolenie na rozbudowę składowiska odpadów w Marcinowie Agnieszka Dzierżek Publikacja artykułu