Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe - wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

2017-06-20 08:31:44
Zapytanie ofertowe - Modernizacja bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej

2017-06-13 12:32:06
Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi polegającej na serwisie oraz dostawie materiałów eksploatacyjnych dla urządzenia Ploter CW600 nr ser 2549 - skaner TC4XT nr ser.897

2017-05-10 13:46:43
Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo – Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” oraz „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” - IiPF.272.4.2017

2017-02-22 12:47:28
Zapytanie ofertowe - Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego wraz z badaniem agresywności wód gruntowych na beton i stal na działce nr 28 AM-7 w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17 - IiPF.272.5.2017

2017-02-14 14:37:01
Protokół z otwarcia ofert na "Usługę ochrony mienia i konserwacji systemów alarmowych"

2017-01-31 13:14:53
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usługa ochrony mienia i konserwacji systemów alarmowych”.

2017-01-24 15:24:42
Zapytanie ofertowe - Wykonanie badań geologicznych na działce nr 28 AM-7 w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17

2017-01-24 12:24:18
Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo – Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji”. oraz „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji”

2017-01-23 12:39:30
Protokół z otwarcia ofert na: Obsługę informatyczną Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

2016-12-22 14:03:40