Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie nr IiPF.272.38.2017 - Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia dwóch badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenia na ich podstawie dwóch sprawozdań z badań dla szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za lata obrotowe 2017 i 2018.

2017-12-18 15:21:24
Postępowanie nr IiPF.272.37.2017 - Remont budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 – etap I i II

2017-12-15 14:30:33
Zapytanie ofertowe nr IiPF.272.36.2017 - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Adaptacja i wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w tym specjalnych w PZSPSW w Trzebnicy i PZS Oborniki Śląskie - Modernizacja dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich, ul. Parkowa 8 – etap I

2017-11-23 12:15:15
Zapytanie ofertowe IiPF.272.30.2017 - Odgrzybianie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy

2017-11-17 12:47:44
Zagospodarowanie terenu wokół PUP – zadanie 2 - przebudowa ogrodzenia frontowego - Postępowanie nr IiPF.272.31.2017

2017-11-08 12:12:16
Zapytanie ofertowe nr OKPiK.272.2.2017 „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego PB 95 do samochodu służbowego Powiatu Trzebnickiego ”

2017-10-31 12:56:30
Postępowanie nr IiPF.272.32.2017 - Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za rok obrotowy 2017

2017-10-31 11:47:09
Zapytanie ofertowe nr IiPF.272.27.2017 - Zagospodarowanie terenu wokół PUP

2017-10-27 07:53:19
Zapytanie ofertowe IiPF.272.29.2017 - Odgrzybianie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy

2017-10-23 07:30:12
Zapytanie ofertowe nr IiPF.272.25.2017 - „Dostawa, demontaż istniejącego i posadowienie (montaż) nowych kotłów gazowych c.o. w kotłowni budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracownika.”

2017-10-05 14:14:36