Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie administracyjnego wszczęte z urzędu w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków - dot. działka w obrębie Osiek, gmina Żmigród- ZAWIADOMIENIE , DECYZJA

2017-09-18 16:57:07
zawiadomienie Starosty Trzebnickiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków- dotyczy: działka nr 654/101-A AM 1, położona w obrębie Radziądz, gmina Żmigród, DECYZJA

2017-03-14 09:20:45
zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków- obręb UJEŹDZIEC WIELKI, DZIAŁKI NR: 33/1, 33/2, 33, DECYZJA

2017-02-17 14:29:46
zawiadomienie Starosty Trzebnickiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków obręb KASZYCE MILICKIE - DZIAŁKI NR 201/2-1 i 201/2- DECYZJA STAROSTY TRZEBNICKIEGO

 

2017-02-15 10:45:30
zawiadomienie Starosty Trzebnickiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków – ujawnienie w rejestrze gruntów obrębu Taczów Mały działki nr 156 AM 1 o powierzchni 0,4542 ha oraz wpisanie właściciela/ władającego dla tej działki, DECYZJA STAROSTY TRZEBNICKIEGO

2017-02-08 07:42:37
Zawiadomienie Starosty Trzebnickiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków – ujawnienie w rejestrze gruntów obrębu Miłonowice działki oznaczonej dotychczas na mapie ewidencyjnej nr 1 AM 1 o powierzchni 0,20 ha oraz wpisanie właściciela i władającego dla tej działki , DECYZJA ORGANU

2017-01-19 14:46:54
Zadania Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

2017-01-03 14:31:24
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic w obrębie Będkowo, gmina Trzebnica

2016-10-04 12:15:06
Informacja Starosty Trzebnickiego nr GP.660.4.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczącej obrębów ewidencyjnych: Kuraszków, Osolin, Rościsławice, Siemianice, Wielka Lipa-Osola, Wilczyn, Pietrowice Małe, Skokowa, Strupina, Świerzów, Będkowo, Kobylice, Księginice, Nowy Dwór, Raszów, Świątniki, Budczyce, Czeszów, Kałowice, Tarnowiec, Zawonia, Barkowo, Borzęcin, Korzeńsko, Żmigródek.

2015-12-11 15:25:44
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji

2015-09-24 21:55:56