Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dane teleadresowe

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

2017-09-18 17:11:47
Postępowanie administracyjnego wszczęte z urzędu w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków - dot. działka w obrębie Osiek, gmina Żmigród- ZAWIADOMIENIE , DECYZJA

2017-09-18 16:57:07
gleboznawcza klasyfikacja gruntów

2017-07-10 18:48:21
Informacje dla projektantów - dotyczy Narad Koordynacyjnych

2017-07-10 18:40:46
Informacje dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

2017-04-10 20:16:47
Jak załatwić sprawę / karty informacyjne / druki wniosków

2017-03-22 15:46:37
zawiadomienie Starosty Trzebnickiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków- dotyczy: działka nr 654/101-A AM 1, położona w obrębie Radziądz, gmina Żmigród, DECYZJA

2017-03-14 09:20:45
zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków- obręb UJEŹDZIEC WIELKI, DZIAŁKI NR: 33/1, 33/2, 33, DECYZJA

2017-02-17 14:29:46
zawiadomienie Starosty Trzebnickiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków obręb KASZYCE MILICKIE - DZIAŁKI NR 201/2-1 i 201/2- DECYZJA STAROSTY TRZEBNICKIEGO

 

2017-02-15 10:45:30
zawiadomienie Starosty Trzebnickiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków – ujawnienie w rejestrze gruntów obrębu Taczów Mały działki nr 156 AM 1 o powierzchni 0,4542 ha oraz wpisanie właściciela/ władającego dla tej działki, DECYZJA STAROSTY TRZEBNICKIEGO

2017-02-08 07:42:37