Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie muru oporowego z pochylnią oraz osuszanie i izolacja ścian fundamentowych w części budynku z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych w PZS nr 1 w Trzebnicy

2017-12-06 15:11:26
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6

2017-11-23 12:52:13
Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie muru oporowego z pochylnią oraz osuszanie i izolacja ścian fundamentowych w części budynku z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych w PZS nr 1 w Trzebnicy

2017-11-17 12:50:38
Ogłoszenie o zamówieniu - Adaptacja i wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w tym specjalnych w PZSPSW w Trzebnicy i PZS Oborniki Śląskie - Modernizacja dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich, ul. Parkowa 8 – etap I - II PRZETARG NIEOGRANICZONY

2017-11-06 11:15:39
Ogłoszenie o zamówieniu - Adaptacja i wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w tym specjalnych w PZSPSW w Trzebnicy i PZS Oborniki Śląskie - Modernizacja dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich, ul. Parkowa 8 – etap I

2017-10-03 11:40:39
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa I piętra budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy ul. Kościuszki 10

2017-06-12 07:55:02
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenia Assistance.

2017-03-17 13:05:43
Ogłoszenie o zamówieniu - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO

2017-03-02 14:04:30
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

2017-02-10 14:02:45
Ogłoszenie o Zamówieniu: Usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2012r. poz.1137 ze zm.) Postępowanie nr KM.272.22.2016

2016-12-13 15:23:57