Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenia Assistance.

2017-03-17 13:05:43
Ogłoszenie o zamówieniu - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO

2017-03-02 14:04:30
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

2017-02-10 14:02:45
Ogłoszenie o Zamówieniu: Usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2012r. poz.1137 ze zm.) Postępowanie nr KM.272.22.2016

2016-12-13 15:23:57
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

2016-12-09 12:02:17
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

2016-10-14 12:38:18
Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek PCPR ul. Kościuszki w Trzebnicy – etap II

2016-09-23 14:42:17
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek PCPR ul. Kościuszki w Trzebnicy - etap II

2016-08-16 14:51:30
Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek PCPR ul. Kościuszki w Trzebnicy - etap II

2016-08-09 11:05:24
Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie sportowe działki przy Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie

2016-07-28 14:43:36