Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie na parkingu strzeżonym lub odstąpienie od usunięcia 

 

 

Podmioty wyznaczone przez Starostę Trzebnickiego  do usuwania  oraz przechowywania (prowadzenia   parkingu strzeżonego) pojazdów:

1.    MAR-TEK Mateusz Krasinkiewicz  z/s Brzeźno Małe 5 55-110 Prusice, tel. 500 035 551.


2.    PUH JAREX Jarosław Frąckowiak z/s ul. Trzebnicka 13-15 55-100 Cerekwica,  tel. 667 997 997.


3.    CAŁODOBOWA POMOC DROGOWA PARKING CAŁODOBOWY STRZEŻONY Piotr Kotara z/s ul. Ogrodowa 28 55-110 Prusice, tel. 606 327 738.


4.    AUTO SERWIS Bogusław Czajkowski z/s ul. Poznańska 166 55-140 Żmigród,  tel. 602 558 895.

 


 

W celu odebrania pojazdu z usunięctego z drogi i umieszczonego na parkingu strzeżonym na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, właściciel tego pojazdu lub inna osoba uprawniona do odbioru pojazdu zobowiązana jest:

  1. uiścić opłatę z tytułu usunięcia oraz przechowywania pojazdu na parkingu, której wysokość ustala podmiot prowadzący parking, na podstawie stawek ustalonych w uchwale nr XXXIII/171/2016 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Leśna 1, która jest czynna w godzinach pracy Wydziału Komunikacji, dokonać wpłaty w dowolnym puncie kasowym lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa prowadzony w Banku Spółdzielczym nr konto  66 9591 0004 2001 0000 4196 0020, wskazując w tytule wpłaty/przelewu Opłata komunikacyjna za usunięcie i parkowanie pojazdu marki ..... o nr rej. ...... 
  2. zwrócić się, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w pkt 1, do podmiotu uprawnionego do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu (Policja, Straż Miejska, inne) w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu - jeśli było ono wymagane.

 

W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel lub użytkownik pojazdu zobowiązany jest,  pokryć powstałe koszty, zgodnie z § 3 w /w uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego.

 

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów w roku 2017:  

 

rodzaj pojazdu

opłata za usunięcie

opłata za przechowywanie

za każdą rozpoczętą dobę

koszt odstąpienia od usunięcia

rower lub motorower

  110 zł

19 zł

55 zł

motocykl

  218 zł

26 zł

109 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

  476 zł

39 zł

238 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

  594 zł

51 zł

297 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

  841 zł

73 zł

420 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1 239 zł

133 zł

619 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1 508 zł

196 zł

754 zł

 

W przypadku nie odebrania pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta Trzebnicki wystąpi z wnioskiem do właściwego miejscowo sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

 

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania w sprawie jego przepadku oraz likwidacji ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Należności te, wraz z odsetkami, podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów - stawki na rok 2017 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje :

Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

 ul. Leśna 1

Nr Tel. 71 387 95 25

 

 

 

 

 

Załączniki

Uchwala_nr_VII632011.pdf

Data: 2011-12-19 13:05:50 Rozmiar: 95.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_nr_XVII1422012.pdf

Data: 2012-12-28 13:20:47 Rozmiar: 153.67k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_nr_XXVII_210_2013.pdf

Data: 2013-12-30 13:34:47 Rozmiar: 172.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwala nr XIX 77 2015 z dnia 22 pazdziernika 2015 r.pdf

Data: 2015-12-30 08:14:15 Rozmiar: 207.53k Format: .pdf Pobierz

UCHWALA NR XXXIII1712016 RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO.pdf

Data: 2017-01-13 13:24:39 Rozmiar: 222.32k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1847
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Wróbel
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Zalewski
Czas wytworzenia: 2011-12-19 12:55:00
Czas publikacji: 2017-01-13 13:47:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak